04-9927593

אבטחת מוסדות חינוך

כחלק מפעילות החברה אנו מספקים שירותים של אבטחת מוסדות חינוך. אבטחה של מוסדות חינוך כוללת אבטחה של גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים, תיכונים, ישיבות תיכוניות ואף מתנסים ומרכזים קהילתיים בהם מתקיימים חוגים ופעילויות.
חשוב מאוד כאשר מאבטחים מוסדות לימוד לדאוג לכך שהמאבטחים הינם בכושר טוב, שמדובר בכוח אדם איכותי, צעיר, מיומן ואמין. המאבטחים של חברת מטאור אבטחה עומדים בכניסה למוסדות החינוך, הינם חמושים ומבצעים סיורים תכופים במרחב המוסד כדי לוודא כי מדובר בשטח מוגן ובטוח.
האבטחה של מוסדות החינוך נעשית בתיאום מלא בין גורמי הביטחון השונים ביישוב בו ממוקמים אותם מוסדות החינוך. כמו כן ישנן ניידות סיור וישנו תיאום מלא בינן, לבין המאבטחים שעומדים בכניסה למוסדות לבין מחלקת הביטחון המבצעי של חברת מטאור אבטחה.